Het clubblad van Anabolica heet het Anaboolken. Dit is een magazine voor alle anabolicanen en studenten op de campus Ledeganck/Schoonmeersen. Hiermee willen we anabolicanen, studenten van campus Ledeganck/Schoonmeersen en sympathisanten op de hoogte houden van wat er allemaal reilt en zeilt binnen de club.

Het perfecte lectuur voor tijdens een pauze. Er verschijnen vier edities per jaar. Telkens er een nieuwe editie verschijnt, zullen alle leden een mail krijgen met het nieuwe Anaboolken eraan toegevoegd. Deze verschijnt hier ook op de website.

Geef ons een seintje via [email protected] als u leuke ideeën heeft voor de volgende editie. In de subtabs vindt u het archief van de laatste jaargangen van de Anaboolkens.

Ik wens je veel leesplezier!

Secretaris Anabolica Gent