In het schooljaar 1995-1996 werd studentenclub Anabolica opgericht door Philippe Dejonghe. Philippe begon zijn studies als regent lichamelijke opvoeding in 1993 aan de Ledeganck. Geboren en getogen in Waregem, besloot Philippe zich onmiddellijk aan te sluiten bij de thuisclub HSC Thraso, waar hij steeds zijn weekend doorbracht. En geraakt door het studentenleven, besloot hij tijdens de week ook aan te sluiten bij Het Westland (huidig Westlandia) in Gent.

Hoewel zijn studies er nooit onder hebben geleden, feestte Philippe zijn jaar door, waardoor hij in het academiejaar 1994-1995 geen moeite zag in het nemen van zijn verantwoordelijkheid in beide Het Westland (Zedenmeester) en HSC Thraso (Praeses).

Dit kwam ter oren bij een docent L.O. tijdens een schoolreis op het einde van dat jaar. Deze docent sprak Philippe toen aan en informeerde of de student het zag zitten om een studentenclub op te richten met als doelgroep de studenten lichamelijke opvoeding. Het potentieel was er zeker wel aangezien de regentaatopleiding L.O. de grootste richting was van de Hogeschool Gent. Philippe begon te zoeken naar studenten die hem konden helpen bij de oprichting en de geschikte kandidaten voor de verschillende functies in zijn praesidium. Zo koos hij bewust voor Annelies Claus, een verantwoordelijke vrouwelijke student om hem aan te vullen als Quastor, en Jan Bonte, een goeie drinker als Schachtentemmer (en ook zijn 2e man en drinkmaatje voor het leven).

Begin september 1995 begonnen ze eraan. Philippe bedacht de ludieke naam Anabolica, die niet onmiddellijk met enthousiasme onthaald werd aan het departement. Toch zette hij door en liet zijn zus het LO-mannetje op het schild ontwerpen en het monogram bij wijlen lintenmaker Hendrik Willaert (die om de hoek woonde van zijn stamcafé). Twee weken voor de introductiecantus nodigde Philippe zijn voltallige praesidium uit op zijn kot in de Kunstlaan. Hij deelde codices uit en als enige ervaren cantusser leerde hij zijn praesidium cantussen. Overtuigd kropen ze in de vroege uurtjes terug naar hun eigen kot en met een gigantische kater schreef Philippe de eerste 2 strofes van het clublied op de melodie van het clublied van een club uit Harelbeke.

Met een zeer gemotiveerd praesidium begonnen ze hun ledenwerving en hadden op hun doop in november wel 55 schachten. Op elk opzicht hadden ze een goed jaar, leden, financieel en feestjes. Maar doordat Philippe na de paasvakantie zijn eindstage begon in Spanje en de daaropvolgende job in het buitenland, kwam er abrupt een einde aan zijn studentenleven in Gent. Maar door het geweldige jaar, was zijn opvolging verzekerd.

Steeds vaker kwam de vraag vanuit de Hogeschool Gent om de doelgroep van de club uit te breiden naar de volledige lerarenopleiding. Hoewel het bestuur het idee meerdere malen had verworpen werd er door verminderde interesse vanuit de L.O. richting uiteindelijk toch in gegaan op de vraag en werd Anabolica de studentenclub voor de volledige lerarenopleiding op de Hogeschool Gent, gesitueerd op Campus Ledeganck.

De club had het enkele jaren enorm moeilijk met het werven van leden en had het daardoor ook financieel niet enorm breed, maar tijdens het 13e en 14e werkingsjaar groeide de club ineens exponentieel door de inzet van Ruth Vermeir en Viki Goethals. Zo verachtvoudigde het aantal schachten op twee jaar.

Dat gaf ook ineens de impuls voor een heel aantal veranderingen aan de basis van de club. Wouter Lippens en Rutger Gabriels schreven een 3e strofe voor het clublied. Benoît Goemanne maakte 3 nieuwe schilden (een nieuw voor in het Kofschip, 1 voor op de campus en 1 voor het 2e café). Het praesidium onder leiding van Stef Berghmans creëerde nieuwe statuten na het verdwijnen van de vorigen in de donkere jaren en Kevin Berghman kocht een nieuwe vlag.

In 21e werkingsjaar werd er voor het eerst een keizertitel uitgedeeld. Lies Van den Eynde heeft drie werkingsjaren achter de rug gehad als penning. Bij deze hebben we voor het eerst in Anabolica een keizer na 21 werkingsjaren.

Het praesidium in 2016 – 2017 onder leiding van Laura de Pauw besloten om te veranderen van clubcafé in het 22e werkingsjaar. Vanaf 2017 vertoeft Anabolica bijna elke avond in de Porter House. Het veranderen van clubcafé betekent ook een nieuwe peter, Randy Deschryver.

In het jaar 2018 – 2019 onder leiding van Elvis Hostens gaf pro-penning Femke Bulté een prachtig geschenk aan de club. Ze schonk de club een schildhouder voor het clubschild op te houden. De website werd grondig onder handen genomen door Elvis Hostens en er werd hard gewerkt aan de nieuwe statuten. Deze werden in het werkingsjaar van 2018 – 2019 officieel aangepast. Dit was mogelijk door het harde werk van deze vijf pro-praesidiumleden: Lies Van Den Eynde , Benoît Goemanne, Annelies Emmaneel, Kevin Berghman en Linde Van de Velde.

In het 27e werkingsjaar kon Anabolica voor de tweede keer een keizertitel uitdelen, ditmaal aan Afra Vandaele. We kunnen haar, net als Lies, keizerpenning noemen.

Ook in het 28e werkingsjaar deelden wij met trots, voor de derde keer, een keizertitel uit. Dit voor Elise Debacker die we met trots keizer sport & cultuur kunnen noemen.