Nadat je gedoopt bent bij Anabolica word je in het lopende jaar opgeleid tot een volwaardig lid door de schachtentemmer en meter(s) en/of peter(s). Op het einde van het academiejaar krijg je een schriftelijk en een gedeeltelijk mondeling examen. Dit om te bewijzen dat je een volwaardig lid kan worden van Anabolica. Na een geslaagd examen ben je voortaan geen schacht meer maar een commilito en vanaf dan draag je je lint op je rechterschouder.

Het examen neem je niet te licht noch te serieus op. Probeer je vooral te amuseren. Onze ontgroening gaat door tijdens een weekend, dit om jou de ‘full experience’ te kunnen geven. Dit kan wel eens het leukste weekend van jouw leven worden.

Om ontgroend te worden moet je aan een aantal voorwaarden voldoen, hier word je dan ook op getest.

Zie hier de voorwaarden waaraan je moet voldoen:

  • Deze liederen ken je uit het hoofd: het Clublied, Io Vivat en De slag om ’t Gravensteen, Gaudeamus Igitur.
  • Je volbrengt de drie opdrachten van je meter(s) en/of peter(s).
  • De opdrachten in je schachtenboekje probeer je zo volledig mogelijk te volbrengen.
  • Je kent de richtlijnen van een schacht en commilito.
  • Je kent de grote lijnen uit de blauwe pagina’s van je codex.
  • Je kent de achtergrondinformatie over de club, de leden en de activiteiten.
  • Je kan het schild van de club tekenen.

 

© Hostens Elvis, Praeses Anabolica 2018-2020