Cantusregels voor schachten

Tijdens een cantus ben je verbonden aan tal van regels. De Zedenmeester zorgt ervoor dat de regels worden nageleefd door de corona en de Schachtentemmer zorgt ervoor dat de schachten zich houden aan de regels. Er zijn altijd uitzonderlijke situaties en daar gaat elke Senior anders mee om. Er kunnen altijd situaties voorvallen die niet getolereerd worden en dan wordt er op gepaste manier opgetreden. Tijdens een cantus worden er heel wat dingen gezegd en verteld waar je als nieuwkomer van overdonderd bent, maar de beste raad is: “Al doende leert men”. Het is zeker de moeite en enorm plezant om mee te maken.

Ik geef je graag wat standaardregels mee die je maar beter kent.

 • Als schacht zit je altijd in de schachtenbak. Dit is de plaats waar alle schachten samen zitten.
 • Een schacht mag de Praeses/Senior nooit direct aanspreken op de cantus. Dit doe je via de Schachtentemmer.
 • De Schachtentemmer wordt door de schachten aangesproken met “Meester(es)”.
 • Wil je iets vragen? Dan maak je met je handen een kuiltje boven je hoofd.
 • Je hebt tijdens de cantus altijd je codex en lint mee.
 • Als schacht heb je niet het recht om een kiel te dragen.
 • Als schacht draag je je lint over de linkerschouder.
 • Een schacht drinkt nooit een commilito toe.
 • Gsm-gebruik is niet toegestaan als schacht.
 • Wanneer een Senior of Pro-Senior de cantuszaal binnenkomt, wordt er rechtgestaan en zingt men de eerste strofe van het Io Vivat.
 • Wanneer een Pro-praesidiumlid de cantuszaal binnenkomt, wordt er rechtgestaan en zingt men de eerste strofe van het Gaudeamus Igitur.
 • Ga je op bezoek bij een andere vereniging, dan zing je enkel de eerste strofe en het refrein van ons clublied.

Bier inschenken, hoe doe ik dat?

Als schacht is het je taak om iedereen van bier te voorzien. Er wordt niet bijgeschonken, enkel wie een leeg glas heeft wordt bediend. Er is een volgorde van inschenken. Dit puur uit respect.

Eerst wordt de Praeses bediend, daarna de Vice-praeses en de Cantor. Dan worden de Pro-senioren van Anabolica bediend, daarna de rest van het huidig Praesidium en dan de rest van de corona en tot slotte de schachten.

Wanneer je moet drinken, doe je dit altijd met manieren. Je staat eerst en vooral recht. Alvorens te drinken zeg je: Prosit meester(es), Prosit Pro-Senior (Enkel als er een Pro-Senior aanwezig is, Pro-Seniores indien er meerdere Pro-Senioren aanwezig zijn), Prosit corona, Ad Fundum (of Ad Libidum, naargelang wat de Senior heeft gezegd) en dan pas drink je.

Wanneer je Commilitoon bent gaat het als volgt: Prosit Senior, Prosit Pro-Senior (Enkel als er een Pro-Senior aanwezig is, Pro-Seniores indien er meerdere Pro-Senioren aanwezig zijn), Prosit corona, Ad Fundum (of Ad Libidum, naargelang wat de Senior heeft gezegd) en dan pas drink je.

Paginanummers afroepen, hoe doe ik dat?

Als schacht is het jullie taak om de pagina’s af te roepen. Dit gebeurt nadat de Meester(es) zegt: “Schachten die pagina”.

Jullie staan allemaal recht en zeggen het paginanummer op de volgende manier:

Vb. Pagina 396:

“pagina 396, 3, 9, 6, 6, 9, 3, pagina 396”

Dus eerste het volledige paginanummer gevolgd door de aparte cijfers voorwaarts en achterwaarts en dan nog eens het volledige nummer. Hier kunnen varianten op bestaan, zoals het roepen in het Frans, Engels, Duits of op andere manieren. Dit hangt af van wat je meester(es) vraagt.

Er is natuurlijk een uitzondering. Stel dat je een paginanummer hebt die van voor naar achter en vice versa net hetzelfde is dan zeggen jullie dit maar één keer.

Bv. Pagina 202:

“pagina 202, 2, 0, 2, pagina 202”.

Ik wil iets vragen of zeggen, hoe doe ik dat?

Als je iets wil zeggen, dan vraag je het woord aan je meester op de volgende manier: “Meester(es), peto verbum?” Waarop de Meester kan antwoorden met;

“Habes” (betekent dat je iets mag zeggen);

“Non Habes” (betekent dat je niets mag zeggen).

 

“Ik wil naar het toilet”, hoe vraag ik dat?

Er wordt tijdens een cantus door niemand zomaar naar het toilet gegaan. Dit geldt voor iedereen op de cantus, uitgezonderd het cantusteam. Indien je het echt niet meer kan inhouden, dan vraag je eerst het woord aan je Meester(es).

Dit doe je door een kuiltje te maken met je handen en dan stel je de volgende vraag: “Meester, peto verbum?” en bij “Habes” stel je de volgende vraag: “Tempus Personalis”. De meester(es) kan je niet laten gaan met de woorden “Non Habes” of je laten gaan met de woorden “Habes”, al dan niet met een  “pisrijmpje”. (systeem van ABAB of iets in die aard)

Dit zijn nog enkele woorden die je wegwijs maken tijdens een cantus.

 • Omnes Ad Sedes: iedereen gaat zitten op dit commando.
 • Silentium: betekent stilte, iedereen zwijgt als dit bevel geven wordt.
 • Triplex: geeft aan dat het woord Silentium al drie keer herhaald is geweest.
 • Ad Fundum: je drinkt met manieren je glas in één keer leeg.
 • Ad Libidum: je drinkt met manieren van je glas op eigen tempo.
 • Ad Pistum: de persoon aan wie dit bevel gegeven wordt, gaat in het midden van de corona staan en krijgt een straf.
 • Habes: positief antwoord.
 • Non Habes: negatief antwoord.
 • Surgité: Sta recht, iedereen staat recht (behalve de schachten) en er wordt door de corona Surgimus terug geroepen. De schachten wachten op het commando Levamus voordat ze rechtstaan.
 • Lied Ex: op dit bevel doet iedereen zijn codex dicht.
 • Cantus in: dit betekent dat de cantus begonnen is.
 • Cantus ex: dit betekent dat de cantus gedaan is.

Dit zijn nog enkele andere uitdrukkingen en woorden die je zal horen tijdens een cantus.

 • Colloquium in: dit is eigenlijk een pauze tijdens een cantus en er mag gepraat worden. De duur wordt bepaald door de Praeses.
 • Senior: is de huidige Praeses, Seniores is het meervoud hiervan, dit wordt gebruikt als er nog een Praeses of meerdere van een andere vereniging of verenigingen aanwezig zijn.
 • Pro-Senior: dit is iemand die ooit Praeses geweest is, Pro-seniores is dan weer het meervoud ervan.
 • Cantor: is degene die de liederen inzet.
 • Cantor, ad cantandum verbum habes: de cantor heft de eerste twee regels van een lied aan, op commando van de Senior.
 • Corona: hiermee bedoelt men iedereen die aan de tafels zit.
 • Commilitoon: dit is een volwaardig lid van de club, het meervoud hiervan is commilitones.
 • Codex: Ons liederenboek, iedereen wordt geacht er een te bezitten.
 • Bierimpotent: Hij is enkel van het drinken ontslagen en niet van deelname aan samenzang.

© Hostens Elvis, Praeses Anabolica 2018-2020